top of page

Om Rahbeks Højskole

rahbeck.png

'Sat af medborgere'

– mindestenen for Kamma og Knud Lyne Rahbek,

Bakkehuset ved Søndermarken. 

Værdigrundlag 

 

Sapere aude! [Vov at vide!] er Rahbeks Højskoles valgsprog, fordi modet til at opsøge viden, oplysning og dannelse både rodfæster os og løfter vores perspektiv op over egen eksistens. Det er også denne dobbelte bevægelse, som muliggør, at vi samtidigt kan forholde os til os selv og de fællesskaber, vi indgår i, som en demokratisk borgerstand og et folk. Det er således Rahbeks Højskole ambition at inspirere sine elever til at forholde sig til deres menneskelige eksistens og tilhørsforhold. 

 

Udgangspunktet er Rahbek Højskoles værdigrundlag, som udspændes af værdierne: frisind, storsind, retsind og lovsind. Disse fire værdier afspejler højskolens syn på mennesket som et individ i frihed, og dermed under personligt ansvar, og en medborger forankret i et folkeligt fællesskab. Højskolens værdigrundlag skal fremme, at skolens elever rodfæstes i deres eksistens, så de rustes til meningsfuldt at kunne svare på, hvad det vil sige for dem at være til som menneske og at høre til som demokratisk borger. Det er vores håb, at eleverne livslangt kan bære denne eksistentielle tænkning med sig som udgangspunkt for selvstændig refleksion.

Mere info om de klassiske højskoler  og folkeoplysningen: 


https://grundtvigs.dk/om-os/
 

https://hojskolesangbogen.dk

https://teol.ku.dk/formidling/Gymnasieskolen/grundtvig_undervisningsrum/undersider/til_undervisere/oplyseren/introduktion/

https://www.hojskolerne.dk/om-hoejskole/hvad-er-en-hoejskole/hoejskolens-historie

https://www.vifo.dk/om-folkeoplysning/folkehoejskoler/

bottom of page