top of page

Rahbeks saloner

Formålet med højskolens saloner er at formidle udvalgte emner fra højskolens kurser vidt og bredt og gøre dem til omdrejningspunkt for demokratisk samtale i offentligheden. Salonerne foregår, medmindre andet kommunikeres, i 'Salonen' på toppen af Berlingske Media i Piletræde midt i København. Formatet er fyraftensoplæg og debatsalon med servering af kaffe, et glas vin etc.

Eventuelt overskud fra salonerne bidrager til Rahbeks Højskoles folkeoplysningsarbejde.

Rahbeks kommende saloner:


 

Debatsalon 4. maj: Hvordan står friheden i dagens Danmark?

Vi håber at se dig på årsdagen for Danmark befrielse, hvor Rahbeks Højskole tager en runde på, hvor godt det står til med friheden i Danmark. Er det stadig noget, der er værd at kæmpe for, eller er begreber som tryghed, sikkerhed og lighed blevet det, som i stedet trumfer i den politiske debat? Har vi fået frihed nok, eller er der stadig vigtige kampe at kæmpe? Har vi glemt, hvor vigtig frihed er, eller er nutidig frihedstrang blot et udtryk for galoperende egocentrisme? Og - set i lyset af årsdagen for befrielsen og den usikre udenrigspolitiske situation - vil nogen så dø for friheden i dagens Danmark, eller er de ufrie samfund faktisk de stærkeste?

 

Til at debattere dette har vi indbudt et bredt panel, med lidt forskellige politiske udgangspunkter, for måske også at få et bud på, hvordan friheden ser ud fra forskellige dele af det politiske spektrum?: Martin Ågerup, tidligere direktør for CEPOS, Johanne Mygind, feministisk debattør og forfatter, Christian Egander Skov, historiker og forfatter, samt by-, land- og kirkeminister, Morten Dahlin - som er aktuel med bogen “Må jeg være fri?

 

Forfatter og medlem af Rahbeks skolekreds, Dennis Nørmark, vil 4. maj være salonens ordstyrer, og journalist Johs Lynge vores pianist. Rahbeks salon begynder 16.00 lørdag den 4. maj (dørene åbner 15.30). Salonen afsluttes som vanligt med kaffe, et glas vin og snacks - samt deltagelse i højtideligheden i Mindelunden for de salondeltagere, som har tid og lyst. Rahbeks salon 4. maj vil foregå midt i byen (den specifikke lokation bekræftes snarest).

 

Du kan tilmelde dig Rahbeks salon 4. maj via dette link:
 

Tilmeld her

Rahbeks tidligere saloner:

Rahbeks debatsalon om borgerlige perspektiver på borgerlige perspektiver på Europa og europæisk identitet torsdag den 4. april hos Berlingske Media i Pilestræde. Blandt vores talere var denne gang bl.a. forfatter Jens Christian Grøndahl, som adresserede, hvad der definerer, og hvor grænserne går for, europæisk civilisation. I salonens anden sektion stillede vi skarpt på Europas folkelige forankring i nutiden, det identitetsmæssige og kulturelle, som forener, og af og til splitter, europæerne. Journalist Karin Mørch modererede panelsamtalen med formand for Europabevægelsen og medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Jens Kristian Lütken, og folketingsmedlem og spidskandidat til Europa-Parlamentet for Liberal Alliance, Henrik Dahl. Mikkel Petterson akkompagnerede salonens højskolesange, og Andreas Paulsen var salon-ordstyrer.

Torsdag d. 7. marts afholdt Rahbeks Højskole salon om den æstetiske dannelse og popularisering af de europæiske kunstarter med forlagschef Simon Pasternak, kulturkommentator og fhv. kulturredaktør Anne Sophia Hermansen, kulturhistoriker og -kritiker, Bente Scavenius, direktør for Danmarks Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Ulla Tofte, og Kasper Holten, teaterchef for Det Kongelige Teater. Mikkel Petterson var salonens pianist, og Rahbeks næstformad, Andreas Paulsen, salonens ordstyrer.

Salon om retsstatens tilstand den 8. februar. Fhv. minister Claus Hjort Frederiksen, lektor i retsfilosofi Jakob v. H. Holtermann, advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen og efterretningschef Lars Findsen var salonens oplægsholdere. Mia Amalie Holstein, Rahbeks formand, var salonens ordstyrer. Johs Lynge var pianist.

Rahbeks Højskoles nytårssalon om Europas og Frankrigs tilstand d. 11. januar 2024. Salonen foregik i anledning af nytåret med et glas champagne på den franske ambassade på Kgs. Nytorv. Frankrigs ambassadør, Christophe Parisot, lektor i fransk Jørn Boisen, professor i statskundskab Marlene Wind og debatredaktør Pierre Collignon var oplægsholdere ved salonen. Salonens pianist var Mikkel Petterson, og Andreas Paulsen, Rahbeks Højskoles næstformand, var ordstyrer. 

Mennesket og borgeren i den digitale tidsalder afholdt 7. december 2023. Sognepræst Sørine Gotfredsen, filosof Mads Vestergaard og læge Imran Rashid var oplægsholdere, og Mia Amalie Holstein var ordstyrer. 

 

'Hiin enkelte' - eksistens, ansvar og mening d. 2. november. Debattør og forfatter Ali Aminali, formand for Søren Kierkegaard Selskabet, Anne Louise Nielsen, centerleder på Søren Kierkegaard Forskningscenteret på Københavns Universitet, Joakim Garff, og ph.d. i etik og religionsfilosofi, Pia Søltoft, udfoldede Kierkegaards menneskelige dannelsesrejse med henblik på at blive et selvstændigt individ - og en 'somebody' ifølge filosoffen Hannah Arendt. Formand for Rahbeks Højskole, Mia Amalie Holstein, var  salonens ordstyrer.  

 

TorsdagsSalon om ytringsfrihedens historie og aktualitet d. 5. oktober. Blev afholdt i anledning af tre-års dagen for drabet på den franske skolelærer Samuel Paty. Frankrigs ambassadør, Christophe Parisot, Paul Lyngbye, Paul Lyngbyes Fond, professor ved Aalborg Universitet Frederik Stjernfelt, Berlingskes debatredaktør, Pierre Collignon, juraprofessor Eva Smith, lektor i retsfilosofi Jakob v. Holtermann og formand for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde, var oplægsholdere ved salonen. Andreas Paulsen var salonens ordstyrer. Frankrigs ambassadørs tale ved salonen kan læses her

 

TorsdagsSalon om borgerlighedens væsen blev afholdt d. 7. september. Fhv. minister Bertel Haarder og fhv. minister Per Stig Møller, rådmand Nikolaj Bøgh og partileder Alex Vanopslagh var oplægsholdere og Mia Amalie Holstein ordstyrer.

bottom of page