top of page

Semesterkurser

Rahbeks Højskole stod igen på forårssemesteret 2024 for Krogerup-valgfaget i demokratisk medborgerskab. Fagets titel var denne gang Frihedens forpligtelse - det liberale demokratis idéer. Fagets omdrejningspunkt var det afgørende kulturelle fundament, som et civilsamfund af myndige, selvstændige borgere udgør for folkestyret.
 

Vi dykkede på medborgerskabsholdet ned i filosofien i begreberne frihed, lighed og oplysning. Og diskuterede bl.a. begrebet frihed som personligt ansvar, frem for for grænse- eller normløshed, lighed som ligeret og -pligt mellem borgerne, frem for lige-gyldighed eller ligemageri, og oplysning som det at 'træde i eksistens' og personlig myndighed, frem for ensretning.

 

Læs mere på Krogerups hjemmeside

bottom of page