top of page

Semesterkurser

Rahbeks Højskole står igen på forårssemesteret 2024 for Krogerup-valgfaget i demokratisk medborgerskab. Fagets titel er denne gang Frihedens forpligtelse - det liberale demokratis idéer. Fagets omdrejningspunkt er det afgørende kulturelle fundament, som et civilsamfund af myndige, selvstændige borgere udgør for folkestyret.
 

Vi vil på medborgerskabsholdet dykke ned i filosofien i begreberne frihed, lighed og oplysning. Og bl.a. diskutere begrebet frihed som personligt ansvar, frem for for grænse- eller normløshed, lighed som ligeret og -pligt mellem borgerne, frem for lige-gyldighed eller ligemageri, og oplysning som det at 'træde i eksistens' og personlig myndighed, frem for ensretning.

 

Læs mere på Krogerups hjemmeside

bottom of page